მსგავსი ანონსები

განვითარების კვლევების მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია

19დეკ,2024

განვითარების კვლევების მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

2024 წლის 19 დეკემბერს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის  განვითარების კვლევების ინსტიტუტი და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი...

მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია „ტრანსფორმაციის ეტაპზე მყოფი საზოგადოებები“

18დეკ,2024

მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია „ტრანსფორმაციის ეტაპზე მყოფი საზოგადოებები“

სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი

2024 წლის 18 დეკემბერს სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას „ტრანსფორმაციის ეტაპზე მ...