მსგავსი ანონსები

სლოვაკეთის მთავრობის სტიპენდიები სტუდენტების, პროფესორებისა და დოქტორანტებისთვის

12სექ,2022

სლოვაკეთის მთავრობის სტიპენდიები სტუდენტების, პროფესორებისა და დოქტორანტებისთვის

კალისტრატე ქუთათელაძის N3

ცხადდება რეგისტრაცია სლოვაკეთის მთავრობის სტიპენდიების მოსაპოვებლად. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:...

სასწავლო პროცესის დებულება

12სექ,2022

სასწავლო პროცესის დებულება

კალისტრატე ქუთათელაძის N3

სასწავლო პროცესის დებულება (შემდგომში „დებულება“) შემუშავებულია უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის, საქართველოში მოქმედი სხვა საკანონმდებლო და...